Bartosz Czechowski
Consilo Finanse i Nieruchomości